Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste:

1 Rekisterinpitäjä

Loistotähti Oy
2746395-3
Kirkkonummi

2 Rekisteriä hoitava henkilö

Tarja Kupias-Kotilainen
Loistotähti Oy
puh. 044-3766033
info@loistotahti.fi

3 Rekisterin nimi

Loistopuodin rekisteriseloste

4 Henkilötietojen käyttötarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeusperusteet henkilötietojen käsittelylle ovat:

  • Verkkokauppatilaus, jossa rekisteröity on osapuolena
  • Rekisterinpitäjän oikeutettu etu, joka muodostuu asiakassuhteen tai palveluidemme käytön myötä

Keräämme, säilytämme ja käsittelemme henkilötietoja vain ennalta määrättyihin tarkoituksiin, joita ovat:

  • Palveluiden ylläpitäminen ja asiakkaiden hallinta
  • Asiakaspalvelu 
  • Tiedottaminen asiakkaille
  • Markkinointi omiin tarkoituksiin

5 Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan perustiedot: asiakasnumero, sukunimi, etunimi, postiosoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja tilaushistoria.

6 Säännönmukaiset tietolähteet

  • Asiakkaiden itsensä itsestään antamat tiedot 
  • Asiakassuhteen kuluessa muodostuvat tiedot
  • Palveluiden käytön yhteydessä kerättävät tiedot

7 Tietojen luovuttaminen ja siirto

Rekisterin ylläpitäjä ei luovuta tietoja ulkopuolisille tahoille.

8 Rekisterin suojaus

Rekisteriin liittyvät tietokannat ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja ulkoisia tietomurtoja vastaan. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa.

Ainoastaan rekisterinpitäjällä ja toimeksiannosta toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä henkilökohtaisella käyttöoikeudella.

9 Tarkastus- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalle henkilölle kirjallisesti allekirjoitettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen markkinointia varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään. Kielto-oikeus ei koske asiakasviestintää eikä rekisteröitymistä tai muutoin nimenomaista tilausta tai liittymistä edellyttävien palveluiden sisältöön kuuluvaa mainontaa.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.